• Login / Register Register
    • Cart
      0

Politica de confidențialitate

Informare privind regimul de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr. 679/ 2016.


Dragi beneficiari, parteneri si clienti,

Din 25 mai 2018 sunt in vigoare noile standarde europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin prezenta va aducem la cunostinta regimul de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE nr. 679/ 2016.


Informatii generale
Confidentialitatea datelor cu caracter personal reprezinta o preocupare a Sociețății Urspack. Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter pesonal ale partenerilor, sponsorilor, beneficiarilor, colaboratorilor si clientilor Urspack.
Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.


Colectarea datelor si scopul prelucrarii
In desfasurarea normala a activitatilor economice, Firma Urspack colecteaza astfel de date prin intermediul postei, prin intermediul site-ului web www.urspack.com, telefonic sau direct la sediu si pe teren. Totodata efectueaza prelucrari minimale ale datelor personale exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice asumate prin Actul constitutiv si Statut.


Transferul datelor cu caracter personal
Datele personale nu vor fi transferate niciodata catre o terta persoana.


Masuri de securitate a datelor. Stocarea datelor.
Firma Urspack va aplica in utilizarea datelor dvs. cu caracter personal masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs personale impotriva manipularii, pierderii, distrugerii, accesarii de catre persoanele neautorizare, in mod accidental si/ sau intentionat.
Stocarea datelor se face in format fizic, dar si in format digital cu protectie corespunzatoare. In format fizic stocarea se face in formatul registrelor si in termene prevazute de legea contabilitatii. Pentru formatul digital se folosesc echipamente hardware si software.


Drepturile de care beneficiati
Ca donatori, beneficiari, parteneri si clienti, aveti urmatoarele drepturi:
• dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal,
• de a rectifica sau de a dispune stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii,
• dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege,
• dreptul la portabilitatea datelor,
• daca alegeti sa oferiti consimtamantul dvs. cu privire la anumite prelucrari, aveti dreptul sa il retrageti in orice moment,
• dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


S.C. Urspack SRL își rezervă dreptul de a stoca pe termen nedefinit datele clienților: nume, adresă, e-mail, telefon, comenzile etc.

S.C. Urspack SRL garantează confidențialitatea datelor, nu vom divulga informațiile despre clienți altor terți, cu excepția terților parteneri care prestează serviciile poștale sau de curierat. Clientul poate solicita ștergerea contului din baza de date a site-ului. De asemenea se poate dezabona de la abonamentele disponibile pe site.

S.C. Urspack SRL poate notifica clienții prin e-mail cu privire existența unor promoții periodice derulate pe site sau altor informații pe care le consideră utile beneficiarilor, dar promovează SPAM-ul.

În cazuri excepționale, la cererea autorităților în drept, datele vor putea fi transmise pentru verificarea unor tranzacții comerciale, cu condiția ca autoritățile în drept să dovedească legitimitatea solicitării lor.

Nu este permis clienților să completeze informații false, date inexistente sau să folosească identitatea altor persoane.


Contactați-ne

Dacă aveți anumite întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rog să ne contactați!